مدیرعامل

پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

همکاران

ابراهيم درخشاني

روان درمانگر تحليلى

راحله زمانی مزده

رواندرمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

مهرناز یکتا

روان درمانگر تحلیلی و روانشناس

امیرمهدی کتانی

روان درمانگر تحلیلی

یحیی صالح نیا

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سمیرا شمس سبحانی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

ساناز حلمی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

عاصفه احمدی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

محسن میرزایی

روان درمانگر تحلیلی

پگاه پزشکی

روان درمانگر تحلیلی

مجتبی تاشکه

روان درمانگر تحلیلی

سارا امین الرعایا

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سامیه پناهنده

روان‌درمانگر تحلیلی

مژگان بهزادی پور

روان‌پزشک - روان‌درمانگر تحلیلی

شادی نورائی

رواندرمانگر تحلیلی

میثم شفیعی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سیما حیدری

عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

مریم بنی اسدی

روان‌درمانگر تحلیلی وعضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

نسترن سیف

روان درمانگر تحلیلی

نسترن مالمیر

روان درمانگر تحلیلی

سعیده موسوی نسب

روان درمانگر تحلیلی

محمد جواد حسین زاده

روان درمانگر تحلیلی

مریم جلالی فراهانی ‌

روان درمانگر تحلیلی

بهناز بنویدی

روان درمانگر تحلیلی

آرام جابری

روان‌درمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

زهرا مسلمی

روان درمانگر تحلیلی

تیم گرافیک و محتوای دیجیتال

مریم یاری زاده

طراح و گرافیست

رامین پاینده

مدیر دیجیتال مارکتینگ

ساناز صفائی

درمانگر شناختی-رفتاری و مسئول امور اداری و پرسنلی

سحر قدیری

مدير رسانه هاي اجتماعي و توليد محصولات ديجيتال

احسان دادخواه

تولید کننده محتوای گرافیکی