بهناز بنویدی

روان درمانگر تحلیلی

من بهناز بنویدی دانش آموخته روان شناسی بالینی هستم.
مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشدم را در دانشگاه امام‌خمینی گذرانده ام.

در مسیر درمانگرشدنم ‌پس از مواجهه با نظریه های مختلف روان‌درمانی، رویکرد روانکاوانه درک عمیق تری از روان آدمی را برایم ایجاد کرد.

رویکرد بالینی من روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر نظریه روابط ابژه ،
امکان تحلیل مراجعان بزرگسال با شکایات مختلفی هم چون اختلالات اضطرابی، افسردگی ،سوگ ، اختلالات روان تنی ، مشکلات ارتباطی و … رافراهم می کند.

بنا به سنت روانکاوی در کنار تحلیل شخصی خودم ،پیوسته از سوپر ویژن فردی-گروهی بهره می برم تا تجربه و بودنی اصیل تر را در بستر تحلیلی با مراجعینم رقم‌بزنم.