ساناز حلمی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

من فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار از دانشگاه شریف هستم که به دلیل علاقه به روان شناسی تغییر رشته داده ام و کارشناسی ارشد خود را در رشته روان شناسی بالینی از دانشگاه علامه دریافت کرده ام و هم اینک کاندیدای دکتری تخصصی روان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی هستم. من پس از آشنایی با رویکردهای مختلف روان شناسی، روانکاوی مبتنی بر روابط ابژه را به عنوان رویکرد درمانی خود انتخاب کرده ام و در این زمینه در کارگاه ها و کلاس های مختلف شرکت کرده ام.

در کنار روانکاوی انواع مراجعان، روان شناسی پریناتال و کار با زنان باردار و مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند به منظور کسب سازگاری با سبک زندگی  و نقش جدیدشان، از علایق حرفه ای من هستند.