سعیده موسوی نسب

روان درمانگر تحلیلی

من سعیده موسوی نسب، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه های علامه طباطبایی و علوم پزشکی تهران گذراندم. از سال ۸۹ با رویکرد تحلیلی و روانکاوی آشنا شدم و تا به امروز تحت نظر اساتید مختلف در مرکز مطالعات روانکاوی، سیاووشان، و دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه به یادگیری جنبه های تئوریک این رشته مشغول شدم و همزمان تحلیل شخصی خود را پیش برده‌ام. از سال ۹۵ نیز کار رواندرمانی فردی با “رویکرد روابط ابژه” با افراد بزرگسال را “تحت نظارت حرفه‌ای” شروع کردم.
در کار بالینی به وِیژه به حوزه اختلالات روان تنی و اختلالات خوردن علاقمندم، جاییکه کلام قاصر است و ابزار بهتری جز تن برای نمایش درد در دست نیست.