مریم بنی اسدی

مدیر مالی وعضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

من دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه براک ‪(Brock University) در کانادا هستم.
هم اکنون مشغول به تحصیل در رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهیدبهشتی می‌باشم.
برای دنبال کردن علاقه‌ام از ۱۳۹۸ به صورت آکادمیک وارد حیطه روانشناسی بالینی شدم. آشنایی من با رواندرمانی و روانکاوی از اتاق درمان شروع شد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تحت رواندرمانی با رویکرد کلاسیک بوده‌ام و هم اکنون تحت رواندرمانی با رویکرد روابط ابژه می‌باشم. در طی دو سال گذشته با چند رویکرد رواندرمانی آشنا شده‌ام. همچنین در دوره‌های مختلف نظری در زمینه روابط ابژه شرکت کرده‌ام که تاکنون ادامه دارد.
همکاری من با ساتیا از سال ۱۳۹۷ شروع شده است و هم‌اکنون به عنوان مدیر مالی و یکی از اعضای تیم تالیف و ترجمه ادامه دارد.