مریم بنی اسدی

روان‌درمانگر تحلیلی وعضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

من دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی هستم.

آشنایی من با روان‌درمانی تحلیلی از سال ۱۳۹۲ شروع شد. از این سال تا سال ۱۳۹۸ تحت روان‌درمانی تحلیلی با رویکرد کلاسیک بوده‌ام و هم‌اکنون تحت روان‌درمانی با رویکرد روابط ابژه می‌باشم. از سال ۱۳۹۸ با چندین رویکرد درمانی آشنا شده‌ام. همچنین در دوره‌های مختلف نظری در زمینه روابط ابژه شرکت کرده‌ام که تا کنون ادامه دارد. گرایشی بالینی من روابط ابژه می‌باشد و هم‌اکنون تحت سوپرویژن به کار درمانی مشغول هستم.
درکنار روان‌درمانی بزرگسال، کار با گروه سنی کودک و نوجوان از علایق من می‌باشد و در این راستا در حال گذراندن دوره‌های تحلیلی کودک و نوجوان می‌باشم.

همکاری من با ساتیا از سال ۱۳۹۷ شروع شد و هم‌اکنون به عنوان روان‌درمانگر تحلیلی، مدیر مالی و یکی از اعضای تیم تالیف و ترجمه ادامه دارد.