پریا نقی زاده

روان‌درمانگر تحلیلی

من مقاطع دانشگاهی خود را در رشتۀ روان‌شناسی بالینی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده‌ام. آشنایی من با روانکاوی از سال ۸۹ شروع شد. از آن زمان در کارگاه‌های تخصصی زیر نظر اساتید مختلف در این زمینه شرکت کرده و درمان تحلیلی دریافت کرده‌ام.

حرفۀ روان‌درمانی را از سال ۹۳ با بزرگسالان آغاز کردم. انجام مصاحبۀ بالینی کودک را از سال ۹۵ شروع کردم و در این زمینه کارگاه‌هایی نیز برگزار کرده‌ام. به واسطۀ این کار به روان‌درمانی کودک نیز علاقمند شدم. کم‌کم با زیستن در اتاق مصاحبه و درمان، شگفتی فضای رابطۀ والد-کودک تبدیل به چراغ همیشه روشن ذهن من در جریان کارم شد. به واسطۀ این روشنایی، اکنون چه در درمان بزرگسال و چه کودک به مدل بودنی فکر می‌کنم که می‌تواند مسیر رشد مسدود شده در مسیر زندگی و روابط مهم مراجع را به جریان اندازد.