امیرمهدی کتانی

روان درمانگر تحلیلی

من امیرمهدی کتانی روان‌درمانگر تحلیلی و کاندیدای سال آخر دکترای روان‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. تحصیلات من در مقاطع پیشین نیز در رشتۀ روان‌شناسی بالینی بوده و از سال ۹۴ تجربۀ کار بالینی تحت نظارت داشته‌ام. از همان سال آموزش روانکاوی را دنبال کردم و از سال ۹۶ و با آغاز تحلیل شخصی خویش شروع به کار تحلیلی تحت سوپرویژن حرفه‌ای نمودم که این روند همچنان ادامه دارد.

شیوۀ من در کار درمان پیرو رویکرد روابط ابژه در روانکاوی است که در آن بر اهمیت تأثیر روابط سال‌های نخست زندگی بر وضعیت فعلی افراد تأکید می‌شود. نگاه تحلیلی من همچنین متأثر از درمان مبتنی بر ذهنیت‌سازی است که به من در درک بهتر مراجعان با مشکلاتی در زمینهٔ تنظیم هیجانات و روابط میان‌فردی و همچنین مراجعین نوجوان کمک می‌کند. از دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای من ترجمه کتاب و مقالات تخصصی و نیز تولید محتوا در حوزۀ روانکاوی است. همچنین مطالعۀ تاریخ اساطیر، هنرهای نمایشی و نقد فیلم نیز از جمله علایق شخصی من در کنار روانکاوی هستند.