محمد محمدی

روانشناس بالینی

دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم.

از سال ۱۳۹۶ وارد فضای روان درمانی تحلیلی شده ام و در کنار تحصیل در دانشگاه به درمان شخصی و همچنین آموزش دیدن درباره نظریه های روان درمانی تحلیلی پرداخته ام. به نظریه روابط ابژه علاقمند هستم و مراجعین من افرادی با مشکلات افسردگی، اضطراب، مسایل بین فردی و … می باشند. در حال حاضر نیز تحت روانکاوی شخصی و سوپرویژن حرفه ای هستم.

در کنار کار درمان به پژوهش در زمینه وسواس، اختلالات جسمانی سازی و روانشناسی سلامت نیز علاقمند هستم.