مجتبی تاشکه

روان درمانگر تحلیلی

مقطع کنونی در حال تحصیلی : phd روانشناسی بالینی؛ دانشکده ی علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه ایران( انستیتو روانپزشکی).

دانشگاه تحصیلی مقطع ارشد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

روان‌درمانگر تحلیلی.

ایشان سابقه ی برگزاری کارگاه‌های نظریات روانکاوی در دانشگاه و خارج از دانشگاه را نیز دارند.
ایشان هر سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته ی روانشناسی بالینی تحصیل کردند؛ رویکرد روانکاوی را خارج از دانشگاه تحت نظارت سوپرویژن و شرکت در دوره‌های آموزشی متعدد و همچنین روانکاوی فردی ادامه دادند و هم اکنون به تحلیل مراجعان با شکایت‌های مختلف از جمله اضطراب، افسردگی، مشکلات ارتباطی، وسواس، مشکلات جنسی، بحران‌های هویتی، فقدان و سوگ، عدم اعتماد به نفس، ترس از مرگ، مشکلات تصمیم گیری و… مشغول هستند.


ایشان مترجم کتاب و مولف مقالات مختلف در حوزه روان‌درمانی تحلیلی و روان‌شناسی میباشند.

علاقه‌مندی‌های برون رشته ای: ادبیات و زبان شناسی