مژگان بهزادی پور

روان‌پزشک - روان‌درمانگر تحلیلی

پزشک متخصص اعصاب وروان(روانپزشک)
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران،انستیتو روانپزشکی تهران

گذراندن دوره تخصصی روانکاوی بالغین به مدت ۸ سال و انجام روانکاوی بالغین.
انجام رواندرمانی تلفیقی ومشاوره های مختلف.

انجام درمانهای دارویی جهت بیماران مختلف روانپزشکی از جمله افسردگی، اضطراب، وسواس، سایکوز وانواع ترس ها و…دربالغین وکودکان.