پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

من مدرک پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت نموده سپس به علت علاقه ای که به رشته روان کاوی داشتم از سال ۸۸ مطالعه و شرکت در کارگاههای مربوطه (دکتردهقانی،دکتر مجتهدی،دکتر روشنایی ) را شروع و از سال ۹۱ با تغییر رشته برای دکترای روانشناسی بالینی اقدام نمودم که در حال حاضر هم کاندیدای دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم.
علاقه مندی در من در حوزه روابط ابژه می‌باشد.