پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

من مدرک پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت نموده سپس به علت علاقه ای که به رشته روان کاوی داشتم از سال ۸۸ مطالعه و شرکت در کارگاه های مربوطه (دکتردهقانی،دکتر مجتهدی،دکتر روشنایی) را شروع کردم. در سال ۹۱ برای تغییر رشته به روانشناسی بالینی اقدام نموده و مدرک دکترای روان شناسی بالینی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت نمودم.
علاقه مندی در من در حوزه روابط ابژه می‌باشد.