پگاه پزشکی

روان درمانگر تحلیلی

من دانش آموخته رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم.
همزمان با تحصیلات آکادمیک، روان درمانی شخصی را شروع کرده و به صورت تخصصی تحت آموزش روانکاوی و سوپرویژن بالینی بوده ام.


به عنوان روان درمانگر تحلیلی، به روانکاوی مبتنی بر روابط ابژه و همچنین نظریه و کار بالینی آندره گرین علاقمند هستم.


مراجعین من با طیف وسیعی از تجربیات و مشکلات نظیر انواع افسردگی، اضطراب، وسواس، مسائل ارتباطی، بحرانهای وجودی و … وارد فضای درمان می شوند.
از دیگر علائق حرفه ای و پژوهشی من، مداخلات مبتنی بر تنظیم هیجان و پرورش هیجانی، بررسی روابط مادر- کودک، و مطالعه و بررسی اختلالات روانپریشانه (سایکوتیک) است.