راحله زمانی مزده

رواندرمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

من دانش آموخته رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی هستم. عضو هیات موسس مرکز تخصصی پژوهشی نمو و عضویت نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۲۴۰۹۷ را دارم.

مدتی بعنوان درمانگر بخش بانوان و سوپروایزر دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی تهران در بیمارستان روانپزشکی آزاد بودم. از دیگر فعالیت های من، گذراندن دوره های تخصصی روانکاوی و سوپرویژن بالینی در انیستیتو روانپزشکی تهران، مرکز مطالعات روانکاوی تهران، مرکز تخصصی هم آوا از سال ۱۳۹۲ می باشد. در دانشگاه های آزاد اسلامی به برگزاری دوره های گروه درمانی با رویکرد تحلیلی پرداختم.

از دیگر فعالیت ها و علاقه مندی های تخصصی، میتوانم به روان درمانی تحلیلی آنلاین و حضوری، ترجمه متون روانکاوی برای گروهی از سایت های روانکاوی و گروه درمانی اشاره کنم.

برای آشنایی بیشتر با حوزه کاری من میتوانید به صفحه linkedin اینجانب بنام
(Raheleh Zamani Mazdeh) مراجعه فرمایید.