رضا شهلا

روان درمانگر تحليلى

از سال ۸۶ کار رواندرمانی شروع کردم و با در نظر گرفتن علایق، توانایی و محدودیت ها در سبک های مختلف درمان آموزش دیدم. با درمان شناختی رفتاری کارم شروع کردم، بعد به سمت گشتالت درمانی رفتم و در ادامه با ISTDP آشنا شدم و بالاخره در طول ۸ سال اخیر متمرکز و جامع روی درمان تحلیلی کار می کنم. در ابتدا روانکاوی کلاسیک را برای آموزش و کار انتخاب کردم و در ادامه به روانکاوی معاصر متمایل شدم. علاقه من پیوند روانکاوی با رشته های دیگر مانند هنر، ورزش و رویدادهای اجتماعی است. اولویت اول من برای حضور در ساتیا فراهم کردن بستری برای پیشبرد روانکاوی آنلاین و در وهله دوم ارتقای روانکاوی اصیل و حرفه ای در بین متخصصین و سطح عمومی جامعه است.