ساناز صفائی

مسئول امور اداری و پرسنلی

من دانش آموخته ی رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۴ 

و در مقطع کارشاسی ارشد از ۱۳۹۷ تا کنون در دانشگاه آزاد اسلامی هستم

و به مدت ۳ سال هست که درمان فردی خودم را شروع کردم 

من به وسطه ی علاقه ای که به کار در زمینه ی های مختلف مربوط به روانشناسی داشتم 

از سال ۱۳۹۵ مدیریت کلینیک روانشناسی ای و انجام کار های اداری آن را بر عهده گرفته ام و همین موضوع  بعد ها باعث آشنایی من با ساتیا شده است