سارا امین الرعایا

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

ایشان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران هستند.
در کنار تحصیل در دانشگاه، از سال ۹۲ دوره های آموزشی متعددی در زمینه اصول روان کاوی و روان درمانی تحلیلی را گذرانده اند. به موازات آن نیز، روان کاوی فردی خود را شروع کردند.
گرایش بالینی ایشان روان کاوی مبتنی بر روابط ابژه می باشند.
ایشان پذیرای مراجعینی با مسایل مختلف از جمله اضطراب، وسواس، افسردگی، مسایل ارتباطی و… در فضای درمان می باشند.