شادی نورائی

رواندرمانگر تحلیلی

من فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. علاقه من به حوزه روانکاوی از سال ۹۰ شروع شد و از سال ۹۲ به طور تخصصی وارد دوره های آموزشی روان درمانى تحلیلی در انیستیتو روانپزشکى تهران شدم و همزمان تحت درمان تحلیلی نیز قرار گرفتم. از سال ۹۳ کار درمان در حوزه درمان تحلیلی با رویکرد روابط ابژه را آغاز کردم. در این حوزه با مراجعین بزرگسال با طیف وسیعی از مشکلات از جمله اضطراب، افسردگی، وسواس، روابط فردی، شکست عاطفی و به خصوص رشد شخصیت مشغول به کار هستم.