یحیی صالح نیا

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

تحصیلات من در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بوده است و به موازات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، به دلیل علاقه مندی به روان کاوی، به طور منظم، در دوره های آموزشی روان کاوی شرکت کرده ام. به دلیل علاقه مندی به مطالعه و کار در حوزه اعتیاد، دوره های آموزشی تخصصی در این زمینه را گذرانده و به عنوان رواندرمانگر اختلالات مربوط به مصرف مواد مشغول بکار بوده ام. همچنین به عنوان رونشناس مشاور و پژوهشگر در زمینه ایدز، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به همکاری بوده ام که این همکاری تا کنون ادامه دارد. همکاری با نهاد های دولتی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت در بخش سنجش روانشناختی از دیگر فعالیت های حرفه ایم می باشد.