شرم
کنار آمدن با ترس
مادرِ مرده | آندره گرین
موجودی عجیب به نام سلبریتی
دوره‌ی آموزشی «درآمدی بر نظریه‌های روابط ابژه»
انتقال
یک مرد
مدل “مادر-نوزاد” بیون برای خلق دستگاه ذهن
وینیکات و وسعت ضربه روانی
فضای خلاق بازی: وینیکات
شخصیت افسرده وار