در این پست قصد داریم نگاهی کوتاه به دوازده کارکرد ایگو به عنوان مدیر شخصیت که توسط بلک، طراح آزمون اندریافت موضوع (TAT) جمع‌بندی شده داشته باشیم. این کارکردها به قرار زیر هستند:

۱. واقعیت‌سنجی:

اینکه فرد تا چه حد محیطش را به طور دقیق ادراک کرده و با آن ارتباط برقرار ‌می‌کند. مثلاً توهم یک بیمار اسکیزوفرنیک یا خندیدن در مراسم ختم به واقعیت‌سنجی مختل او اشاره دارد.

۲. قضاوت:

به معنای توانایی شناسایی و سبک سنگین کردن موقعیت و پیامدهای رفتار پیش از اقدام به آن و ارائۀ پاسخی کارآمد که به‌ویژه در موقعیت‌های اجتماعی و روابط میان‌فردی اهمیت دارد.

۳. درک واقعیت دربارۀ جهان و خود:

کارکردی که در تجارب تجزیه‌ای مثل احساس خارج شدن از بدن یا احساس غیرواقعی بودن دنیای اطراف مختل می‌شود.

۴. تنظیم عواطف و تکانه‌ها:

فرد تا چه حد روی تکانه‌های جنسی یا پرخاشگری خود کنترل دارد؟ چگونه هیجاناتش را تجربه و ابراز می‌کند؟ در اینجا کنترل افراطی و عدم کنترل هر دو آسیب تلقی می‌شوند و آن‌چه اهمیت دارد برقراری تعادل و یافتن شیوۀ سازگارانۀ ابراز است.

۵. روابط ابژه:

اینکه کم و کیف روابط فرد با دیگران، به ویژه دیگران مهم او چگونه است؟ وقتی از روابط آشفته و پرتنش بیماران مرزی صحبت می‌کنیم به نقص در این کارکرد ایگو اشاره داریم.

۶. فرآیندهای فکری:

آیا فرد توجه، تمرکز و حافظۀ خوبی دارد؟ توانایی تفکر منطقی، منسجم و هدفمند را چطور؟ استدلال او تا چه حد پیچیده است؟ این‌ها همگی کارکردهایی از ایگو هستند.

۷. واپس‌روی سازگارانه:

توانایی رها کردن موقت واقعیت‌ها و دفاع‌های روانی جهت دسترسی به بخش‌های عمیق‌تر روان، خیال‌پردازی، و عملکرد خلاقانه.

۸. کارکرد دفاعی:

آیا فرد قادر به بکارگیری دفاع‌های روانی سازگارانه در مقابله با اضطراب و تعارضات درون‌روانی خویش هست؟ ساختار شخصیت وی تا چه اندازه محکم است؟ 

۹. مانع محرک:

سپر محافظتی ایگو دربرابر محرک‌ها و فشارها که آستانۀ تحمل و واکنش‌های شخص به این موارد را تعیین می‌کند.

۱۰. کارکرد خودمختار:

به معنای حضور پیوستۀ برخی کارکردها علی‌رغم وجود تعارضات؛ کارکردهایی مثل یادگیری، توجه، تمرکز و حافظه.

۱۱. کارکرد یکپارچه:

به معنای یکپارچه ساختن باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، افکار، احساسات و اعمال جهت دستیابی به یک شخصیت منسجم.

۱۲. تسلط/کفایت:

توانایی کلی فرد در تعامل موفقیت‌آمیز با محیط که می‌تواند شامل توانایی حل تعارض، انعطاف‌پذیری و حل مسئله خلاقانه باشد.