احتمال این وجود دارد که فردی درمانگرش را در ذهنش ایده آل سازی کند. معمولا این ایده آل سازی، ناشی از نیاز مراجع به دیدن درمانگرش به عنوان شخصی کاملا خوب یا کاملا قدرتمند یا کسی که هیچ وقت اشتباه نمی‌کند است. مراجع از این راه، احساس حمایت شدن می‌کند و قادر می‌شود در قدرت و توانایی درمانگر سهیم شود (مانند کودکی که والدینش را ایده آل می‌کند و احساس مورد حمایت بودن پیدا می‌کند). به خصوص، این اتفاق زمانی می افتد که مراجع در گذشته مورد سوء استفاده یا غفلت واقع شده باشد یا احساس عزت نفس خیلی پایینی داشته باشد. در واقع، این راهی برای دیدن چیزهایی در درمانگر است که در روابط گذشته تجربه نشده است: امنیت، پذیرش، شفقت، تایید و تشویق و غیره. این افراد نیاز دارند ابتدا، این تجربیات را داشته باشند تا بتوانند این احساسات را از آن خود کنند.

ایده آل سازی چگونه در رواندرمانی شکل می‌گیرد؟

هر تجربه ایده آل سازی متفاوت از دیگری است. اما خیلی اوقات، اگر درمانگر مرزهای درمانی را به خوبی حفظ کند، مراجع، به خصوص در اوایل درمان، چیز زیادی درباره درمانگر نمی‌داند. اگر درمانگر همدلانه رفتار کند و به مراجع اهمیت بدهد، می‌تواند محیطی هیجانی امنی را برای مراجع فراهم کند. همه اینها احتمال اینکه مراجع درمانگرش را ایده آل سازی کند، بالا می برد.

ایده آل سازی درمانگر چه فایده ای دارد؟

اگر ما روان‌درمانی را یک درمان با فازهای آغازین، میانی و پایانی در نظر بگیریم، ایده آل سازی معمولا در اوایل و یا اواسط درمان اتفاق می افتد. این بازه زمانی‌ای است که در آن، اگر درمان خوب پیش برود، مراجع اغلب درمانگر را تا حدی درونی سازی می‌کند که حتی در خارج از اتاق درمان، وقتی با مساله یا تصمیم‌گیری‌ مواجه می‌شود، از خودش می‌پرسد: “اگر درمانگرم اینجا بود، راجع به این چه می گفت؟” در این نقطه، درمانگر به نوعی یک ذهن کمکی می‌شود که مراجع می‌تواند از حمایت و خرد او استفاده کند. این اگر درست پیش برود، بخش عادی و طبیعی درمان است. اینکه مراجع قادر به درونی سازی درمانگر ایده آل شده بشود به او اجازه می‌دهد که تغییرات مثبتی در زندگیش صورت دهد.

البته این ایده آل سازی به تدریج باید در طول درمانی و به خصوص در مراحل پایینی از بین برود و مراجع به نقطه ای برسد که درمانگر را به عنوان یک شخص با مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف ببیند.

منبع:

  1. APA Dictionary of Psychology https://dictionary.apa.org/idealizing-transference
  2. NYC Psychotherapy Blog: Josephine Ferraro, Psychotherapy and positive transference. http://psychotherapist-nyc.blogspot.com/2010/11/psychtotherapy-and-positive.html?m=1