برخی مردان تصویری دوگانه‌‌ از زنان در ذهن دارند: مدونا (زنی که مورد تحسین و احترام آن‌هاست) و فاحشه (زنی که موضوع هتک حرمت آن‌هاست). برای آن‌ها مادرانگی و تمایلات جنسی در یک جا جمع نمی‌شوند. زنان یا قدیسه یا گنه‌کارند، و رابطه یا مقدس یا کفرآمیز و آلوده به تمایلات شهوانی است. عشق پاک و عفیف، و سکس کثیف و شرم‌آور است. بااین‌حال تمایلات جنسی سرکوب نمی‌شوند، بلکه مسیر مجددی به‌سوی پنهان‌کاری می‌یابند، جایی که مفهوم فاحشه آشکارا مورد تحقیر و در نهان مورد تمنای فرد است. بنابراین، بااین‌که این مردان قادر به همخوابگی با زنی که عاشقش هستند نمی‌باشند، ولی به‌راحتی توسط زنانی که ابژۀ عشق ایده‌آل‌شدۀ‌شان نیستند، یعنی زنانی که در مقام فاحشه قرار می‌گیرند، تحریک می‌شوند.

عقدۀ مدونا-فاحشه ارتباط تنگاتنگی با ترس از زنای با محارم دارد و بیشتر در مردانی دیده می‌شود که در کودکی مادرانی سرد و بی‌عاطفه داشته‌، و ازاین‌رو هیچگاه قادر به جنسی‌سازی نرمال مادر نبوده‌اند. این مردان زنانی شبیه به مادرانشان را انتخاب می‌کنند تا پویایی‌های اوایل کودکی در ارتباط با او را دوباره زنده کنند؛ این‌بار به امید دریافت عشقی که به‌عنوان یک نوزاد دریافت نکرده بودند.

این دوگانگی مسئول بسیاری از مشکلات ارتباطی زوجین است که اغلب در آن‌ها مرد به‌دنبال حفظ تصویر مدونا در همسر خویش است و با زن دیگری که اغلب از جایگاه اجتماعی-اخلاقی پایین‌تری نسبت به شریکش برخوردار است، خیانت می‌کند. چنین مردانی ممکن است در رابطۀ جنسی با همسر خود دچار ناتوانی جنسی و عدم دستیابی به نعوظ شوند. برخی ممکن است برای اجتناب از اضطراب‌های مرتبط با ترس از صمیمیت به سکس اعتیاد پیدا کنند و دسته‌ای دیگر هرگز وارد رابطه نمی‌شوند. برخی انتظاراتی از همسر خود دارند که قادر به برآورده شدن نیستند (انتظاراتی که ناهشیارانه از مادر دارند)، بنابراین در چرخۀ ازدواج، نارضایتی، سرکوفت‌زنی، خیانت، طلاق قرار می‌گیرند؛ بسیاری از موارد دیگر. همۀ این‌ها از نیاز به عشق و امنیتی در مرد ناشی می‌شود که در ناهشیار او حک شده و در جستجوی برآورده شدن است. نیازی که می‌توان در یک رابطۀ ایمن همچون رابطۀ درمانی به آن پرداخته شود.

John Speyrer

منبع:


The Madonna-Whore Complex: A Primal Theory Interpretation

Madonna-Whore Complex