در دیدگاه کرنبرگ، سالم ترین سطح سازمان شخصیت، سازمان شخصیت نوروتیک (neurotic Personality Organization) است. افرادی که شخصیتشان در سطح نوروتیک سازمان یافته است، ویژگی‌های زیر را دارند: ۱) واقعیت سنجی سالم ۲) ادراک منسجم از خود و دیگران  3) استفاده از مکانیزم‌های دفاعی بالغانه.

 افراد با سازمان شخصیت نوروتیک، ادراک خوبی از واقعیت دارند، بنابراین می‌توانند بین چیزهای واقعی و غیر واقعی تمایز قایل بشوند. این افراد توهم و هذیان ندارند. مثلا آنها صداهایی نمی‌شنوند که وجود خارجی ندارد و باورهای غیر واقعی ندارند. به عنوان مثال، اعتقاد ندارند که دارای قدرت‌های خاصی هستند. 

همچنین این افراد، درک منسجم و یکپارچه ای از خود و دیگران دارند. یعنی، قادر هستند، بین خود و دیگران تمایز قایل شوند. آن‌ها ویژگی‌های خود را به خوبی می‌شناسند و بین ویژگی‌های خود و دیگران تمایز قایل می‌شوند. برای مثال، تشخیص می‌دهند که افکار، خواسته‌ها، احساسات، نیازها و ادراکات آنها منحصر به خودشان هست، و دیگران به صورت اتوماتیک از آن آگاهی ندارند یا در آن سهیم نیستند. این شفافیت در شناخت خود، از یک درک واضح و منسجم از اینکه فرد در طول زمان و در موقعیت‌های مختلف همان فرد است، نشات می‌گیرد. یک درک منسجم و با ثبات از خود، افراد را قادر به درک ارزش‌ها و اهدافشان و تصدیق و پذیرش افکار، هیجان‌ها و ادراکات به عنوان چیزی که متعلق به خودشان است و از خودشان منشا گرفته، می‌سازد. برای یک انسان سالم ممکن است، این ایده عجیب به نظر برسد. اما، در مقایسه با افرادی با ادراک خود نامنسجم، این موضوع بهتر درک می‌شود (در پستهای بعدی به آن خواهیم پرداخت).

این افراد، هنگامی که تحت استرس قرار دارند، از مکانیزم‌های دفاعی بالغانه استفاده می‌کنند. طبق نظریه‌های روانپویشی، مکانیزم‌های دفاعی مختلف از نظر سطح پختگی، متفاوت هستند. مکانیزم‌های دفاعی بالغانه‌تر پیچیده‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستند و در خدمت بهینه سازی کارکرد فرد در جامعه هستند. مکانیزم‌های دفاعی نابالغانه‌تر ماهیت ساده‌تر و غیر انعطاف‌پذیرتری دارند و می‌توانند در عملکرد فرد اختلال ایجاد کنند. یک مثال خوب از مکانیزم بالغانه “والایش” (sublimation) است. والایش هنگامی اتفاق می افتد که فرد سختیها و آشفتگی‌های خود را می‌گیرد و انرژی آن را به طور خلاقانه به سمت کارشان هدایت می‌کند. در نتیجه، کارش کمتر آسیب می‌بیند و کمتر تحت تاثیر دشواری‌های زندگی قرار می‌گیرد.

منبع:

https://www.mentalhelp.net/personality-disorders/three-levels-of-personality-organization/

https://www.gulfbend.org/poc/view_doc.php?type=doc&id=482&cn=8