مفهوم سازی فروید از ناخودآگاه

در نظریه روانکاوی شخصیت فروید، ذهن ناخودآگاه، مخزن احساسات، افکار، امیال و خاطرات خارج از سطح آگاهی است. اغلب محتویات ناخودآگاه، غیرقابل قبول یا ناخوشایند هستند، مثل احساس درد، اضطراب، یا تضاد. طبق گفته‌های فروید، ناخودآگاه، پیوسته بر رفتار و تجربیات ما اثرمی‌گذارد، هر چند که ما از این تاثیرات اساسی بی خبر هستیم.

ذهن ناخودآگاه: زیر سطح آگاهی

وقتی درباره ذهن ناخودآگاه صحبت می‌کنیم، تشبیه ذهن به کوه یخ می‌تواند در درک آن کمک کننده باشد. هر چیزی بالاتر از سطح آب را نماینده ذهن خودآگاه و هر چیزی پایین تر از سطح آب را نماینده ناخودآگاه در نظر بگیرید. کوه یخی را تصور کنید که کل آن برای شما قابل رویت است. اما در حقیقت فقط قسمت کوچکی از آن در بالای سطح آب قابل دیدن است. قسمتی که از بالای سطح آب قابل دیدن نیست، مقادیر عظیمی از یخ است که زیر سطح آب غوطه ور است و حجم اصلی کوه یخ را تشکیل داده است.

چیزهایی که نماینده خودآگاه ما هستند، فقط “قله کوه یخ” هستند. بقیه اطلاعاتی که خارج از سطح آگاهی هستند زیر سطح قرار دارند. هر چند که ممکن است این اطلاعات به صورت خودآگاه قابل دسترسی نباشند، همچنان بر رفتار حال حاضر ما اثر می‌گذارند.

فروید اعتقاد داشت که همه غرایز و امیال بنیادی ما ازجمله غریزه مرگ و غریزه زندگی، در ذهن ناخودآگاه ما قرار دارند. غرایز زندگی، که گاهی غرایز جنسی هم نامیده می‌شوند، آن دسته از غرایزی هستند که با بقا ارتباط دارند. غرایز مرگ، شامل چیزهایی از جمله افکار مربوط به خشونت‌، ضربه‌های روانی و خطر هستند.

از آنجا که ذهن هوشیار ما اغلب این امیال را غیر قابل پذیرش و غیرمنطقی می‌بیند، این امیال، خارج از حیطه آگاهی نگه داشته شده‌اند. به اعتقاد فروید، افراد، به منظور دور نگه داشتن این امیال از سطح آگاهی، از دفاع‌های روانی گوناگون استفاده می‌کنند.

چگونه اطلاعات از ناخودآگاه به سطح آگاهی فراخوانده می‌شوند؟  

به عقیده فروید، به چند روش مختلف ممکن است بتوانیم اطلاعات را به سطح آگاهی بیاوریم.

تداعی آزاد:

فروید معتقد بود که می‌تواند این احساسات ناخودآگاه را با استفاده از تکنیک تداعی آزاد به سطح آگاهی بیاورد. او از مراجعان می‌خواست که آرام باشند و هر آنچه به ذهنشان می‌رسد را بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر بی اهمیت، بی ربط یا خجالت آور هستند،  بیان کنند. فروید اعتقاد داشت که با دنبال کردن این رشته افکار، می‌تواند محتوای ذهن ناخودآگاه (یعنی جایی که امیال سرکوب شده و خاطرات دردناک کودکی وجود دارند) را آشکار کند.

تعبیر رویا:

همچنین فروید باور داشت که رویاها، مسیر دیگری به ناخودآگاه هستند. هر چند که برخی اوقات، ممکن است اطلاعات ناخودآگاه در رویاها ظاهر شوند، به اعتقاد او اغلب به صورت تغییر شکل یافته هستند. تعبیر رویا غالبا شامل بررسی محتوای آشکار رویا برای پرده برداشتن از معنای پنهان و ناهوشیار رویا است. فروید همچنین باور داشت که رویاها شکلی از تحقق آرزوها هستند که به دلیل اینکه ابراز این تمایلات ناخودآگاه در بیداری امکان پذیر نیست، در رویاها بروز می‌کنند.

Kendra Cherry

منبع:

https://www.verywellmind.com/what-is-the-unconscious-2796004