رویدادهای آموزشی

خوانش مقالات فروید و وینیکات (۱)

خوانش مقالات فروید و وینیکات دوره آموزشی است که توسط مرکز رواندرمانی تحلیلی ساتیا برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی روانکاوی و روان‌درمانی تحلیلی برگزار میشود


به زودی ... | زمان شروع : جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ - ۱۰:۰۰

بیشتر بخوانید

ایده های آندره گرین (۱)

ایده های آندره گرین دوره آموزشی است که توسط مرکز رواندرمانی تحلیلی ساتیا برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی روانکاوی و روان‌درمانی تحلیلی برگزار میشود


در حال برگزاری | زمان شروع : جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ - ۱۶:۰۰

بیشتر بخوانید

درآمدی بر نظریه‌های روابط ابژه

در این دوره در کنار رشد و آسیب‌شناسی روانی، اصول و تکنیک در روان‌درمانی تحلیلی و همچنین مفاهیم بنیادین نظریه‌های فروید، کلاین، وینیکات، فربن، گانتریپ، کرنبرگ، کوهات، بیون، بالینت، بولاس و نظریه‌پردازان جامعه‌نگر و ارتباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


برگزار شده | زمان شروع : یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ - ۱۶:۰۰

بیشتر بخوانید