نویسنده : برت کار

مترجم: صالح نجفی

پاره‌ای از متن کتاب:

فروید سرانجام دریافت که وقتی ما بر والدین خویش تفوق می‌یابیم یا خیال می‌کنیم که تفوق یافته‌ایم، خواه با پول دارتر شدن، خلاق‌تر شدن، موفق‌تر شدن، و حتما بهتر زندگی کردن یا عمر طولانی‌تر یافتن، احساس گناه دردآوری به ما دست می‌دهد که انگار مایه‌ی رنجش یا سرافکندگی والدین خویش شده ایم؛ و نیز می‌ترسیم که مبادا والدین‌مان به قصد غلبه بر حسادت خویش به ما حمله ور شوند. البته به گمان فروید این فرآیندها ناخودآگاه روی می‌دهند.
فروید فکر تازه‌ای را وارد روان‌شناسی کرد، این که همه‌ی ما وقتی آرزوهای مان به راستی جامه‌ی عمل می‌پوشند، بالقوه ممکن است مشوش و مضطرب گردیم، نه چون تقلا می‌کنیم تا بفهمیم که باید با مقام و ثروت تازه به کف آمده‌ی خود چه کنیم، بلکه چون می‌ترسیم مبادا به نحوی به والدین خویش آسیب رسانده باشیم.
فروید با انگشت نهادن بر ترس آدمیان از موفقیت، درس بسیار مهمی برای زندگی به ما داده است.
وقتی ازدواج می‌کنیم، نه تنها به این آرزوی دیرپا جامه‌ی عمل می‌پوشانیم که درست مانند مامان و بابا شریکی جنسی داشته باشیم، بلکه در عین حال احساس گناه و اندوه می‌کنیم که چرا با شخص نامناسب ازدواج کرده‌ایم. بدین اعتبار، خیلی‌ها هنگامی که پیمان زناشویی می‌بندند در تراز آگاهی خود احساس خرسندی و کامروایی می‌کنند،
اما درضمن در ناخودآگاه خویش می‌ترسند که مبادا به والدین خود خیانت کرده باشند، انگار با ازدواج خود می‌گویند:”نگاه کن مامان، زنی پیدا کردم که خیلی از تو بهتر است” یا “آهای بابا، شوهرم بیشتر از تو پول در می‌آورد”. روان درمانگران دریافته‌اند که زوج‌ها برای غلبه بر این احساس گناه در بیشتر موارد رابطه جنسی را از زندگی زناشویی خویش حذف می‌کنند تا بدین وسیله در باطن به والدین خویش وفادار بمانند.

فروید

آدمیان معمولاً بر اثر سرخوردگی، یعنی برآورده نشدن میل یا احتیاجی مبرم ناخوش‌احوال می‌شوند، اما در مورد این گروه از آدم‌ها قضیه برعکس است؛ اینان بدین سبب حال‌شان بد می‌شود یا حتی به یک‌باره از پا درمی‌آیند که یکی از آرزوهای بی‌اندازه نیرومندشان برآورده شده است.

نویسنده این کتاب پس از گذشت قریب به ۱۲۰ سال از انقلاب فروید در روانشناسی، به بررسی میراث وی در زیست کسانی می‌پردازد که چون ما در جهانِ پس از فروید زندگی می‌کنند.

این کتاب فارغ از توضیح پیچیده تئوری عظیم روانکاوی با زبانی ساده و روان، تحلیل نظریه فروید را از پدیده‌هایی شرح می‌دهد که در جای‌جای زندگی روزمره خود با آن سروکار داریم. از عشق و خیانت، تا جوک‌ها و شوخی‌ها.

بِرِت کار در این کتاب با قلم گیرای خود، از زبان فروید شرح می‌دهد که چگونه بزرگترین موفقیت خود را بر باد می‌دهیم، چرا نسبت به نزدیک‌ترین افراد زندگی خود، خشمی ویرانگر داریم و چرا با ازدواج ناگهان جذبه عشق را از دست می‌دهیم.

پرفسور بِرِت کار، عضو ارشد تحقیقات بالینی رواندرمانی در مرکز بهداشت روان کودکان و عضو هئیت امنای موزه فروید در انتهای این کتاب نقشه‌ای برای مسیر فرویدخوانی نیز پیشنهاد می‌دهد؛ کتاب‌هایی جذاب برای خواندن و کلیدواژه‌هایی برای جست‌وجو.

درس‌های فروید برای زندگی، یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی 《درس‌های زندگی》 با ترجمه خوش‌خوان صالح نجفی و طراحی جلد جذاب توسط نشر هنوز منتشر شده است.

این کتاب می‌تواند هم برای کسانی که کنجکاوند فروید و آثار او را بشناسند، هم دانشجویان روان‌درمانی که آشنایی اولیه با نظریات وی دارند جذاب و خواندنی باشد.

یادداشتی از گیتا شمسی