پیشنهادی از رضا شهلا

عنوان اصلی:

Introducing FREUD

A Graphic Guide To The Father Of Psychoanalysis

در کتاب ”معرفی فروید”  از روز تولد تا روز مرگ فروید، اتفاقات مهم زندگی و به نوعی روزشمار زندگی فروید و نوع تعاملش با اطرافیان را با طرح های گرافیکی بی نظیر به تصویر کشیده است که برای مخاطب بسیار ملموس و هیجان انگیز است.

در مورد این کتاب چند نکته بسیار حايز اهمیت است :

  • تصویر های این کتاب بسیار قابل تامل است، همه طرح ها دارای نکات روانکاوی و روانشناختی است که پیام های مهمی را به مخاطب عرضه می کند، به نوعی آشنایی با اتفاقات مهم زندگی پدر روانکاوی با تصویر و طرح های اثرگذار.
  • با توجه به اینکه این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است اما از نظر تاریخی و ذکر  مسایل و اتفاقات مهم تاریخ روانکاوی بسیار دقیق و علمی اشاره کرده است.
  • طرح روی جلد این کتاب در عین سادگی دارای یک معنای روانکاوانه است که می تواند به نوعی بستری برای تداعی آزاد مخاطب با توجه به شناختی که از ” فروید” پیدا می کند، داشته باشد.
  • با توجه به اینکه بعضی از طرح ها حاوی صحنه های غیر قابل انتشار در جامعه ماست، اما در کمال تعجب این کتاب در کتابفروشی های ایران در دسترس است، پس تا دیر نشده برای خریدش اقدام کنید.

این کتاب یکی از مجموعه  معرفی بزرگان عرصه علم و دانش است که همانطور از نامش پیداست در هر مجموعه با استفاده از طرحهای گرافیکی آمیخته با طنز به زندگی این بزرگان می پردازد. از این مجموعه می توان به آشنایی با ”یونگ”، ”نیچه” و ” لکان ”هم اشاره کرد.

پیوست


*Richard Appignanesi

** Oscar Zarate