عنوان اصلی

Theaters of the Body: A Psychoanalytic Approach to Psychosomatic Illness
جویس مک دوگال

“در اعماق همه ما انسان‌ها اشتیاق بازگشت به توهم یکی شدن با مادر وجود دارد. می خواهیم یک بار دیگر بخشی از جهان مادر همه‌توان روزهای نوزادی‌مان باشیم که در آن هیچ ناکامی، مسئولیت و خواستنی وجود ندارد. اما در چنین جهانی هیچ هویت فردی‌ای هم وجود ندارد. حتی می‌توان گفت برآورده شدن چنین آرزویی برابر است با از دست دادن هویت شخصی‌مان که همان مرگ روانی است”.

کتاب تأتر بدن کتابی بسیار برجسته در زمینه مطالعه بیماری‌های روان‌تنی است که در سال ۱۹۸۹ توسط جویس مک دوگال، یکی از مهمترین متفکران روان‌تحلیلی، نوشته شده است. این کتاب شامل ۱۱ فصل و ۲۵۵ صفحه است. مک دوگال به خاطر استفاده از سبک درام در توصیف و بررسی سناریوهای پیچیده روانی شهرت جهانی دارد. او در این کتاب به مطالعه افرادی می‌پردازد که به آشفتگی‌های روانی از طریق نشانه‌های جسمی واکنش نشان می‌دهند.

درمانگران همیشه در کار تحلیلی خود شاهد این امر هستند که بیمارانشان علاوه بر مشکلات روان‌شناختی ممکن است از آلرژی، بیماری‌های قلبی، تنفسی یا ناراحتی‌های زنان … رنج بکشند که به نظر می‌رسد شروع بیماریشان با رویدادهای مهم روان‌شناختی همراه بوده است. مک دوگال با قلمی شیرین و رسا چنان داستان‌های فراموش‌نشدنی از بیمارانش نقل می‌کند که خواننده هنگام مطالعه این کتاب احساس می‌کند خاطرات به کلام درنیامده سال‌های اولیه زندگی بیماران، که ریشه این مشکلات روانی‌تنی است، جانی دوباره‌ می‌گیرد.

وقتی یک بزرگسال به صورت ناهشیار مرزهای بدنی خود را این گونه در نظر بگیرد که خوب تعریف نشده یا از دیگران جدا نشده است تجربیات هیجانی مثل خشم یا اضطراب جدایی در ارتباط با یک فرد مهم و معنی‌دار، مثل مادر، ممکن است به ظهور مشکلات روان تنی در او منتهی شود.

مثال‌های بالینی که در سراسر این کتاب آمده هر چه بیشتر در صدد روشن کردن این مفهوم است و در عین حال نوری نیر بر سفره روانکاوی در فهم رموز بدن-ذهن می اندازد. مک دوگال از داستان فردی به نام “تیم” روایت می‌کند که اندوه و سوگ به قدری در او وجود انباشته و مدفون شده است که گویی” قلب ندارد” تا اینکه دچار حمله قلبی می‌شود. تمام کتاب مملو از راهنمایی‌های بسیار غنی و فرمول‌بندی‌های نظری هوشمندانه در این باره است.