پیشنهادی از سید محمدحیدر حسینی موسوی

عنوان اصلی:
 (das) Unbewußte (de.)/ (the) unconscious (engl.)

ضمير ناآگاه (۱)، محوری ترين يافته زيگموند فرويد (۲) يكي از بنيادی ترين اجزاء دانش روانكاوی است و به نوعی روانكاوي را می توان دانش ضمير ناآگاه دانست.

 در این اثر فروید به توصیف و صورت بندی  موضوع های زیر می پردازد: 

‌- تعریف ضمیر ناآگاه

-توجیه ضمیر ناآگاه

-چند معنايي ضمير ناآگاه

-احساس هاي ناآگاهانه

-جايگاه شناسي و پويش پس رانش (۳)

-چگونگی های ویژه سامانه ضمیر ناآگاه‌

-ارتباط هر دو سامانه

-به رسمیت شناختن ضمیر ناآگاه

ترجمه این اثر از چند دیدگاه متفاوت و متمایز با دیگر ترجمه های موجود است. نخست اینکه در این کتاب متن فارسی به همراه متن انگلیسی و آلمانی آورده شده است. دوم ترجمه موجود از زبان آلمانی (زبان اصلی متن)است و ترجمه های پیشین از زبان انگلیسی و یا فرانسوی بودند. سوم ترجمه حاضر فضای ادبی متون فروید را به همراه دارد و مترجمین از برابر نهادهای اساتید برجسته ای چون استاد دکتر جلال خالقی مطلق(ایران شناس و شاهنامه پژوه) و فرهنگ های موجود روان شناسی و علوم انسانی دکتر محمد تقی براهنی و همکاران، داریوش آشوری، دکتر دادستان و همکاران استفاده کرده اند. به صورتی که از این ترجمه می توان بعنوان اثری علمی ادبی نام برد که از خزانه واژگان فارسی استفاده و خود را صرفا در استفاده از واژگان رایج محدود نکرده است.

در این کتاب بخشی بعنوان اصطلاح شناسی متن آورده شده است و ۵۳ اصطلاحات تخصصی موجود در متن با استفاده از کتاب زبان روانکاوی (لاپلانش (۴) و پونتالیس (۵) ) تعریف و توضیح داده شده است.

خوشبختانه این اثر دارای وب سایت مستقل است و می توان جهت آشنایی بیشتر به آن مراجعه کرد. 

http://zamirenaagah.com/

مطالعه این اثر فاخر را به تمامی دانش آموزان روانکاوی و روان پژوهان پیشنهاد می کنم.

ضمير ناآگاه (۱)

زيگموند فرويد (۲) ١٩٣٩-١٨٥٦

ترجمه دكتر علي فولادين، دكتر سيد حسين مجتهدی و آرين مراد زاده

ويراست دوم، چاپ سوم ١٣٩٧

پیوست


(۱) (das) Unbewußte (de.)/ (the) unconscious (engl.)

(۲) Sigmund Freud

(۳) Repression

(۴) Laplanche

(۵) Pontalis