پیشنهادی از مهرناز یکتا.

عنوان اصلی:
Wilful Disregards

” این یک ماراتن تمام عیار است” .

تصرف عدوانی نوشته لنا آندر شون کتابی با مضمون عشق است اما آنچه این کتاب را خواندنی و متفاوت از کتاب های معمول عشقی می کند پروراندن ظریف شخصیت هایی است که هر کدام ما در زندگی روزانه ی خود روایت ها و احساساتشان را تجربه کرده ایم و با همانند سازی با هر یک از آنها اشتیاق، ناامیدی، ناکامی، ترس از رهایی، ترس از نزدیکی، خشم و … را به طور ملموس درک می کنیم.

شخصیت بارز این داستان زنی به نام استر است که گرچه در حوزه اجتماعی و حرفه ای خود فردی موفق و قدرتمند و دارای تفکر تجزیه و تحلیل کننده ای است اما در رابطه ی عاطفی خود دچار سردرگمی و تعارض هایی است که سبب می شود تا رابطه طولانی مدت خود را به امید رسیدن به فرد ایده آل خود ترک کند. استر در تمام داستان سعی بر این دارد تا هر رفتار و حرف معشوق را نشانه ای از تایید بر عشق دوطرفه قلمداد کند و با انکار واقعیت خود را همانند آهویی اسیر شده در برف زخمی می کند و ……

هوگو شخصیت دیگر داستان با پنهان کردن زوایایی از زندگی شخصی خود که به نظر می رسد با ترس ها و اضطراب های درونی وی در آمیخته اند؛ به این امیدها و اوهام استر دانسته و ندانسته دامان می زند و ذهن و احساس او را به تصرف در می آورد.

نویسنده داستان با انتخاب ظریف واژگان این مفهوم را که معناها و دنیای درون آدم ها پدیده ها را خلق می کنند را به طور فوق العاده ای به تصویر می کشاند.