سامیه پناهنده

روان‌درمانگر تحلیلی

تحصیلات من در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترای روانشناسی‌بالینی در دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علوم بهزیستی و توانبخشی تهران بوده است.
از سال ۱۳۸۸ در حوزه‌ی روان‌درمانی مشغول به کار بوده‌ام و از سال ۱۳۹۳، وارد حوزه‌ی روان‌درمانی تحلیلی شدم و در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با این حیطه شرکت کردم. گرایش بالینی من، روانکاوی مبتنی بر روابط ابژه است که از سال ۱۳۹۴ درمانگری تحلیلی با این رویکرد را انجام داده‌ام.
مراجعین من با مسائل متفاوتی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکلات ارتباطی، سوگ و ترس از تنهایی روان‌درمانی را آغاز می‌کنند.