درمان

تِلِه تراپی

تِلِه تراپی به معنای رواندرمانی با استفاده از تلفن و اینترنت است. استفاده از این روش درمانی طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. از تِلِه تراپی هم در روان‌درمانی استفاده میشود و هم در روان تحلیلی.

بیشتر بخوانید

یک نگاه روانکاوانه به نفرت و تعصب

مطالب بسیاری درباره اینکه، چگونه پویایی‌های موجود در گروه‌ها می‌توانند، ابتدایی‌ترین و خشونت آمیزترین جنبه‌های طبیعت انسان را بیرون آورند، نوشته شده است. اما در اینجا قصد داریم، به پویایی‌های روانی فردی‌‌ای (از دیدگاه روانکاوانه) بپردازیم که سبب می‌شوند که فرد به دنبال گروه‌های نفرت برود، تا از طریق اتحاد با آنها حمایت دریافت کند...

بیشتر بخوانید

درک ناخودآگاه

در نظریه روانکاوی شخصیت فروید، ذهن ناخودآگاه، مخزن احساسات، افکار، امیال و خاطرات خارج از سطح آگاهی است. اغلب محتویات ناخودآگاه، غیرقابل قبول یا ناخوشایند هستند، مثل احساس درد، اضطراب، یا تضاد. طبق گفته‌های فروید، ناخودآگاه، پیوسته بر رفتار و تجربیات ما اثرمی‌گذارد، هر چند که ما از این تاثیرات اساسی بی خبر هستیم.

بیشتر بخوانید

روان‌درمانی و احساس تنهایی

این مقاله، روان‌درمانی را در مبارزه‌‌ای، دربرابر احساس تنهایی، که یک تقلای اصلی انسان است، قرار می‌دهد. انسان در تلاش برای شفای درد تنهایی، به سیستم‌های گوناگونی متوسل شده است.

بیشتر بخوانید

شرم

شرم عاطفه‌ای است که در ادبیات روان تحلیلی به اندازه کافی مورد توجه واقع نشده و در نتیجه به خوبی فهمیده نشده است. تعریف شرم براساس نظریه پردازان تحلیلی را اینجا بخوانید

بیشتر بخوانید

کنار آمدن با ترس

از نظر وینیکات، ترس به تجربیات گذشته فرد مربوط می‌شود. یعنی به زمانی که تروما باعث شوک و صدمه روانی شده است و فرد در آن زمان قادر به درک آن تجربه نبوده است.

بیشتر بخوانید

مادرِ مرده | آندره گرین

مادر مرده ، مفهومی است که به تصویری از مادر، که در ذهن کودک به دنبال افسردگی مادر شکل می‌گیرد، اشاره دارد. این تصویر به طرز بی‌رحمانه‌ای، یک ابژه زنده که منبع سرزندگی برای کودک بوده است، را به یک تصویر سرد، ناموزون و عملا بی‌جان تبدیل می‌کند

بیشتر بخوانید

دوره‌ی آموزشی «درآمدی بر نظریه‌های روابط ابژه»

مرکز روان‌درمانی تحلیلی آنلاین ساتیا برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی روانکاوی و روان‌درمانی تحلیلی و نیز متخصصان این زمینه که قصد گسترش معلومات و دانش تخصصی خود دارند دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید

انتقال

انتقال فرایند اصلی غیرقابل مشاهده‌‌ای است که از طریق آن محتوای ذهنی ناهشیار خود را در هشیاری و رفتار بروز می‌دهد. اینجا در با تعاریف مختلف انتقال آشنا شوید

بیشتر بخوانید

مدل “مادر-نوزاد” بیون برای خلق دستگاه ذهن

در مدل مادر-نوزان بیون نوزاد یک حالت بدنی/ذهنی غیرقابل تفکر و خام دارد و آن را به بیرون پرتاب می‌کند. مادر تجربیات نوزاد را می‌گیرد و به صورت ذهنی و از طریق "دربرگرفتن" و "فرآیند آلفا" پردازش می‌کند

بیشتر بخوانید
1 2