کار بالینی: محورهای سازمان‌دهنده آسیب‌شناسی | آندره گرین

مریم بنی اسدی خرداد ۲۹, ۱۴۰۱

ملاحظات تحولی: فصل ششم از کتاب روان‌درمانی کودک و نوجوان | پیتر بلیک

مریم بنی اسدی خرداد ۱۴, ۱۴۰۱

بازی‌کردن: فعالیتی خلاق و جستجویی برای خویشتن | دانلد وینیکات

مریم بنی اسدی خرداد ۱۲, ۱۴۰۱

ارزیابی فردی: فصل پنجم از کتاب روان‌درمانی کودک و نوجوان | پیتر بلیک

مریم بنی اسدی خرداد ۲, ۱۴۰۱

کناره‌گیری و واپس‌روی | دونالد وینیکات (۱۹۵۴)

مریم بنی اسدی دی ۱۴, ۱۴۰۰

موضع فوبیای مرکزی: همراه با مدلی از روش تداعی آزاد | آندره گرین

مریم بنی اسدی دی ۱۰, ۱۴۰۰

روانکاوی و سبک‌های متداول تفکر | آندره گرین

مریم بنی اسدی آبان ۲۱, ۱۴۰۰

بازی‌کردن: یک ملاحظه‌ی نظری | دانلد وینیکات

مریم بنی اسدی آبان ۱۹, ۱۴۰۰

انتقال-متقابل | دانلد وینیکات (۱۹۶۰)

مریم بنی اسدی آبان ۱۹, ۱۴۰۰

یک مفهوم دوگانه از خودشیفتگی: سازمان‌های مثبت و منفی* | آندره گرین

مریم بنی اسدی آبان ۴, ۱۴۰۰

1 2 3 8