فیلم

(Taxi driver (1976

تراویس بیکل پس از پایان خدمتش در نیروی دریایی، به جستجوی خویشتن خود برمی‌خیزد. او می‌خواهد خویشتنی را خلق کند که در خدمت جامعه و قهرمان آن است. او پس از آنکه در تلاش‌های خود برای خروج از تنهایی در مسیر عشق شکست می‌خورد به خشونت روی می‌آورد.

بیشتر بخوانید

(The lives of the others (2006

داستان فیلم «زندگی دیگران» در مورد نظارت حکومت آلمان شرقی بر زندگی شهروندان خود است، امری که بر اثر افزایش فشارهای سنگین روانی بر مردم منجر به افزایش نرخ خودکشی در این کشور می‌شد. فیلم فضای «وحشت روانی» (Psychological terror) حاکم بر زندگی شهروندان را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید

(A Man Called Ove (2015

داستان این فیلم آشنایی اتفاقی خانواده‌ای ایرانی در سوئد با یک مرد سوئدی بد اخلاق است. اوه پیرمردِ عبوس و ترش‌روی ۵۹ سالهٔ محله است که به همسایه‌ها و دیگران روی خوش نشان نمی‌دهد و در فکر خودکشی است.

بیشتر بخوانید

(۲۰۱۰) (In a better world (Heaven

فیلم «در دنیایی بهتر» یا «انتقام» در مورد خشونت، ارعاب و واکنش افراد به این شرایط است: بخشش یا انتقام؟ پس از آنکه کریستین با چاقو فرد قلدر را تهدید و از الیاس دفاع می‌کند، رابطه دوستی میان آنها آغاز می‌شود. رابطه آنها حول مفاهیم خشونت و انتقام قوی‌تر می‌گردد.

بیشتر بخوانید

(۲۰۰۹) Brothers

فیلم «برادران» بیش از هرچیز در مورد رقابت همشیرها، احساس گناه، مرگ روانی و تکرار ترومای بین‌نسلی است. در اواخر فیلم شاهد بازگشت سم از جنگ هستیم. تن او در بازگشت سالم است اما زیست روانی او دچار فروپاشی شده است، روانی چندپاره در تنی یکپارچه.

بیشتر بخوانید

(۲۰۰۳) Lost in translation

فیلم گمگشته در ترجمه درباره رابطه میان باب و شارلوت است. باب بازیگر دنیای هالیوود است که برای فرار از همسر و خانواده و بازی در تبلیغ برند الکل به توکیو آمده است. شارلوت نیز خود را در دنیایی می‌بیند که امکان تعامل مؤثر در آن برایش وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

(۲۰۱۳) Like Father, Like Son

یک تاجر موفق متوجه می شود فرزندی که سالها بزرگ کرده، فرزند بیولوژیک او نیست بلکه در بیمارستان عوض شده. او باید تصمیم مهمی بگیر...

بیشتر بخوانید

(۲۰۱۳) Blue Jasmine

یک زن مرفه نیویورکی که عمیقاً مشکل دارد و در انکار مسائل خود به سر میبرد، به خانه خواهرش در سانفرانسیسکو نقل مکان میکند

بیشتر بخوانید

(One Flew Over the Cuckoo’s Nest (۱۹۷۵

رندال پاتریک مک‌مورفی مجرمی است که خود را به دیوانگی می‌زند تا این بار به جای زندان به بیمارستان روان‌پزشکی برود، جایی که فکر می‌کند اوضاع بهتری از زندان خواهد داشت. او خبر ندارد که سروکارش با پرستار رچد خواهد بود.

بیشتر بخوانید

(۲۰۱۶) Manchester by the Sea

موضوع فیلم «منچستر کنار دریا» در مورد فقدان است، در مورد تجاربی تلخ که گذار از آن ساده نیست، تجاربی که جسم ما را نمی‌کشد اما برخلاف گفته نیچه قوی‌ترمان نیز نمی‌کند بلکه برعکس باعث خاموشی روان ما می‌شود. لی چندلر پس از مرگ برادرش به شهر خود منچستر باز می‌گردد تا کار مراقبت از...

بیشتر بخوانید
1 2 3 4