نقاشی

مشروب‌خور افسنطین

تحلیل نقاشی «مشروب‌خور افسنطین» به موضوع پیامد نقص در نقش نگه‌داشتن (Holding) مادر در رابطه با نوزاد می‌پردازد.

بیشتر بخوانید

مهمانی قایق‌سواری

تحلیل نقاشی «مهمانی قایق‌سواری» به بررسی نقش پدر در ساختار روان کودک در دیدگاه ژاک لاکان می‌پردازد و سه تعریف از پدر را شرح می‌دهد.

بیشتر بخوانید

درمانگر

تحلیل نقاشی «درمانگر» به مفهوم واکنش منفی درمانی می‌پردازد که فروید آن را یکی از سخت‌ترین مقاومت‌ها در مسیر درمان مطرح می‌نماید.

بیشتر بخوانید

در ۸۴

تحلیل نقاشی «در ۸۴» به مفهوم دونیمه‌سازی و به‌طور خاص دونیمه‌سازی ایگو می‌پردازد که فروید در کارهای آخرش به آن بیشتر پرداخته است.

بیشتر بخوانید

شماره ۱ (قرمز و آبی رویال)

تحلیل نقاشی «شماره ۱ – قرمز و آبی رویال) به موضوع تجربه هیجانی می‌پردازد. ویلفرد بیون تجربه هیجانی را به عنوان آنچه برای تفکرکردن لازم است مطرح می‌کند.

بیشتر بخوانید

چای با من و او

تحلیل نقاشی «چای با من و او» به بررسی رابطه دو شخصیت زن زیباروی و مرد گرگ-چهره می‌پردازد. مفهوم بی‌رحمی نوزاد که وینیکات مطرح می‌کند در این نقاشی مورد استفاده قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

بعد از

تحلیل نقاشی «بعد از» به بررسی رابطه دو سوژه در تصویر می‌پردازد و زوایایی از مفهوم «مادر مرده» از آندره گرین در رابطه بین آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

آینه کاذب

تجربه ما از تماشای این نقاشی شبیه به تجربه نوزاد در مرحله‌ای است که در ادغام با مادر است؛ زمانی که برای نوزاد چهره مادر چهره خود اوست. این چشم به مثابه آینه چشم دیگری است که دنیا از طریق آن دیده می‌شود و معنا می‌گیرد.

بیشتر بخوانید