وودی الن از درمانی که سال‏ ها تحت آن بوده دفاع کرده و با حرفۀ طولانی و زندگی شادش به روانکاوی اعتبار بخشیده است.

وقتی مردم با اشاره به شخصیت نوروتیک و اضطرابی او ادعا کردند که سال‏ ها درمان او شکست خورده، فیلم‏ساز افسانه‏ ای آزرده شد چرا که او متقاعد شده درمان او را از سرنوشتی بدتر نجات داده است.
او فکر می‏کند که حرفۀ سینمایی طولانی و موفق، و ازدواج شاد با همسرش سون یی، صحت ‏گفته ‏اش را ثابت می‏کند.

الن به مجلۀ نیویورک می‏گوید، “مردم همیشه من رو آزار دادن. اونا میگن، یه نگاه به خودت کن، کلی تحلیل شدی و هنوز خیلی نوروتیکی، آخرش هم سر از ازدواج با دختری که خیلی ازت جوون‏تره درآوردی. دوس نداری بری توی تونل. دوست نداری زیر دوش نزدیک لوله بایستی. اما منم بهشون می‏گم که من زندگی خیلی پرحاصلی داشتم. من خیلی سخت کار کردم و هیچوقت تسلیم افسردگی نشدم. مطمئن نیستم که بدون روانکاوی می ‏تونستم از پس همۀ اینا بر بیام. مردم بهم میگن، “اون فقط یه چوب زیربغله”، و بله، چیزی که دقیقاً در این برهه از زندگیم بهش احتیاج دارم یه چوب زیربغله.